Jeugdwerking

Jeugdvriendelijke Tennisclub

 
Dit jaar dienen wij opnieuw onze kandidatuur in voor "Jeugdvriendelijke tennisclubs" in Vlaanderen. 
.
 
De jeugdwerking, zowel vanuit de tennisschool, het bestuur als de jeugdraad, blijft een belangrijk aandachtspunt binnen het beleid van onze club. Door het familiegevoel van de club van jongs af aan door te geven, investeren we samen in de toekomst.

Bedankt voor jullie vertrouwen in onze werking en een dikke merci aan iedereen die nu reeds meebouwde aan de toekomst van onze club! Dit is echter niet het einde van de rit, maar een stevige impuls om onze werking verder uit te bouwen en nog verder te optimaliseren.

Kidstennisclub

 
Onder impuls van de Tennisschool behaalden we opnieuw het kwaliteitslabel "Kidstennisclub".
We voldoen dus opnieuw aan de voorwaarden van "Tennis Vlaanderen" (voormalige VTV) om dit label te kunnen ontvangen. Dit betekent dat we onze lessen organiseren volgens de principes van het KidsTennisproject van "Tennis Vlaanderen".
 
De inzet van de tennisschool en de trainers resulteert in deze mooie beloning, waarbij we voldoen aan meer dan 50 kwaliteitscriteria!

Tennisschool Rackers For Ever

 
Het trainersteam van Tennisschool "Rackers FOR EVER" tracht ook dit jaar te zorgen voor continuïteit in de lessen en probeert om u en uw gezin doorheen het ganse kalenderjaar te begeleiden, zowel op als naast het tennisterrein.

Wij proberen ons zo veel mogelijk te schikken naar uw agenda, rekening houdend met de beperking van de accommodatie. Als lid van TC For Ever weet u immers uit ervaring dat we voor de organisatie van onze activiteiten, erg afhankelijk zijn van het weer.

De club, het bestuur en de entourage van "Tennisschool Rackers FOR EVER" behouden zich dan ook het recht, om wijzigingen aan te brengen in data en uren betreffende de verschillende organisaties en evenementen. Wij proberen alle wijzigingen zo snel mogelijk mee te delen via de website. Deze website zal dus steeds belangrijker worden in onze communicatie naar onze leden toe.

Jeugdbeleid

 
Onder leiding van Bert Dhondt (Jeugdvoorzitter) en Maarten Demeestere (Coördinator Tennisschool Rackers For Ever) wordt er jaarlijks een jeugdbeleid uitgetekend.
 
Dit beleid is er op gericht om voor alle leeftijdscategorieën en vaardigheidsniveaus activiteiten en lessenpaketten aan te bieden, op een pedagogisch en sportief verantwoorde manier. Meer info hierover vind je terug in de verschillende onderdelen van het luik Jeugdbeleid op deze website.
 

Belangrijk om weten

  Wij herhalen nogmaals voor een vlotte gang van zaken:

 1. De lessen en stages zijn enkel toegankelijk voor (jeugd)leden van TC For Ever. Aansluiting bij de club is bovendien vereist omwille van de verzekering. Meer informatie betreffende de lidgelden kan u verkrijgen bij Nic Geiregat (verantwoordelijke uitbating).

 2. Voor meer informatie of inschrijvingen kan u terecht bij:
 • Nic Geiregat info@tcforever.be OF 09/384.29.46 OF aan de bar
  • Algemene informatie
  • Informatie lidmaatschap
 • Maarten Demeestere TennisschoolRackers@tcforever.be 0476/52.23.23
  • Coördinator Tennisschool TS Rackers FOR EVER
 • Bert Dhondt bert@tcforever.be 0496/40.77.11
  • Jeugdvoorzitter
  • verantwoordelijke jeugdinterclub en jeugdactiviteiten
  • voorzitter Jeugdraad (sinds 2014)
Comments